ติดต่อเรา
ผู้อำนวยการ

ที่อยู่:
354 ม.2ต.บ้านเป็ด
เมือง
ขอนแก่น
40000

http://www.bcnkk.ac.th