ข่าว-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2561


21.9.61(ร่าง) ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17.9.61ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค
10.9.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบระมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.9.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.9.61ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง
31.8.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
29.8.61ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบAและแบบB) บริเวณอาคารอำนวยการหลังใหม่ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28.8.61ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27.8.61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562
20.8.61ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20.8.61รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
17.8.61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
17.8.61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่(อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
9.8.61ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้างโรงพักเก็บขยะพร้อมถนน คสล. ทางเข้า

แบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักหลังใหม่และหลังเก่า

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารหอพักหลังเก่า

แบบปรับปรุงห้องประวัติศาสตร์

แบบปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ

รายละเอียดแบ่งงวดงาน-งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง
9.8.61แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562
8.8.61ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

สเปคหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
20.8.61รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
17.8.61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
17.8.61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่(อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
9.8.61ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบก่อสร้างโรงพักเก็บขยะพร้อมถนน คสล. ทางเข้า

แบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักหลังใหม่และหลังเก่า

แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารหอพักหลังเก่า

แบบปรับปรุงห้องประวัติศาสตร์

แบบปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ

รายละเอียดแบ่งงวดงาน-งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง
9.8.61แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562
8.8.61ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

สเปคหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
8.8.61ร่างประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบAและแบบB)บริเวรอาคารอำนวยการหลังใหม่(อาคารศูนย์การเรียนรู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

ปร.4  |  ปร.5  |  แบบก่อสร้างรั้ว แบบ A และแบบ B
3.8.61รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561
2.8.61แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซท้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561

แบบสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561
17.7.61ประกาศยกเลิกการเช่าฐานข้อมูลออนไลน่ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.7.61ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 4 รายการ
3.7.61ประกวดราคาพร้อมเอกสารเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2
3.7.61ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21.6.61ร่างและร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (e-bidding) ครั้งที่ 2
19.6.61รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งช่่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่งช่างประปา 
15.6.61ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ
11.6.61(ร่าง) ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ 
1.6.61เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561
1.6.61ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561
30.5.61แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561
22.5.61รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1 อัตราและตำแหน่ง ช่างประปา 1 อัตรา
25.4.61ยกเลิกประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาเข่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25.4.61ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเข่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19.4.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19.4.61ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล จํานวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17.4.61แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561
2.4.2561ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23.3.61

(ร่าง) ประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

21.3.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาลภาษาต่างประเทศ ปี 2018 จำนวน 6 เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
9.3.61

ประกวดราคาซื้อวารสารทางการพยาบาล(ภาษาต่างประเทศ) ปี พ.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล(ภาษาต่างประเทศ) ปี พ.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

2.3.61

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ)  ปี ค.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ)  ปี ค.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

28.2.61

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (งบลงทุน)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

23.2.61ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
4.2.61รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561
4.2.61แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561
7.2.61ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่2 จำนวน 1 อัตรา พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เลขที่ 9661
6.2.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5.2.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียนและห้องประชุม) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22.1.61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
17.1.61เลื่อนวันสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
15.1.61รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560
15.1.61ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียนและห้องประชุม) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12.1.61รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน
12.1.61ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหมวดครุภัณฑ์ ในแบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
12.1.61(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.1.61รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ใบสมัคร
29.12.60เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
22.12.60ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) 2 อัตรา
13.11.60เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)
6.12.60แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
1.12.60ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) จำนวน 2 อัตรา
20.11.60แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (เพิ่มเติม)
10.11.60แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (งบลงทุน)
10.11.60ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ใบสมัคร | แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือก | แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล
11.10.60รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
11.10.60รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป


ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559