ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน

สำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และInternet
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 54870

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เข้าร่วมขบวนงานลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ด

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\ Image7\ Image8\

ปฏิทิน วพบ.ขอนแก่น

 

ดร.จิราพร  วรวงศ์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ยินดีต้อนรับ
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนนักเรียนพยาบาล (ว.เก่า)

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเข้าปฏิบัติงาน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรร เพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑  และกำหนดเวลา ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่๒  เพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑  และกำหนดวันเวลา ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่๒ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่๑ ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรรมถนะ ครั้งที่๑เพื่อสรรหาเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

    รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา

   สอบราคาจ้างเหมาอินเตอร์เน็ต

   การจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีการขายด้วยวิธีทอดตลาด ของวพบ.ขอนแก่น

   ยกเลิกสอบราคาจ้างเหมาบริการอินเตอร์เน็ตอ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

   


อ่านเพิ่มเติม...
 

Facebook

Comments Boxข้อมูลบุคลากร

 

กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์

PTT Oil Price