ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน

สำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และInternet
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 58360
 

ดร.จิราพร  วรวงศ์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

โครงการการประชุมวิชาการ "ก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน"
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมทางการพยาบาลและสุขภาพ
ผลการประกวดเรียงความภายใต้ห้วข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป


อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.


ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนนักเรียนพยาบาล (ว.เก่า)

อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

   


อ่านเพิ่มเติม...
 

Facebook

ข้อมูลบุคลากร

 


กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price