ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน

สำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และInternet
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 73566


 

ดร.จิราพร  วรวงศ์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


[งานห้องสมุด] บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่าน วารสารออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้บริการภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 2 เรื่อง จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด


1.  Issues in Mental Health Nursing

2.  Journal of Community Health Nursing 

เรียนเชิญ อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเข้าร่วมประชุมพัฒนาบุคลากร เรื่อง ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพฯ ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วันที่ 26-27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00-16.00 น.  วิทยากร โดย ดร.เบญจวรรณ ทิมสุวรรณอ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  [11 ม.ย. 2558]
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [7 พ.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [7 พ.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  [4 ก.พ. 2558]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนนักเรียนพยาบาล (ว.เก่า)อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.   
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันอาทิตย์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:19 น.


แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสารสนเทศ วพบ.ขอนแก่น

ปีการศึกษา 2557
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนต่อระบบ

สารสนเทศ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


  


กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price