ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 94227


 

ดร.จิราพร  วรวงศ์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง 1 ก.พ. 2559 - 20 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้แบบฟอร์มแจ้งซ่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่อยู่ในเมนูฐานข้อมูลวิทยาลัยด้านซ้ายมือเพื่อแจ้งปัญหาในกรณีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เกิดขัดข้องหรือเหตุอื่นๆ โดยต้องเข้าระบบ Google Account ของวิทยาลัยก่อน [bcnkk.ac.th]

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2558 
ปรับเปลี่ยนกำหนดการเป็น 12-16 ตุลาคม 2558 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [24 พ.ย. 2558]
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     [23 พ.ย. 2558]
ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [18 พ.ย. 2558]
ร่างเอกสารประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาการอำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [17 พ.ย. 2558]
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  [30 ต.ค. 2558]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  [14 ต.ค. 2558]
แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น [30 ก.ย.2558]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดูแลต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม และสนาม ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น [30 ก.ย. 2558] 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.


27 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิตวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่


25 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 2558 ณ บึงหนองโคตร

25 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558 ภายใต้ธีมงาน "รู้ทันปลอดภัย รักได้ไม่ท้อง STOP TEEN MOM"


11 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน
"ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 2"
ณ ลานกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


   

  


กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price