ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย
ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล


การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3


 
ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสายสนับสนุน


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563


ประเมินสมรรถนะ 30% ผู้ประเมินและการกำหนดน้ำหนักสำหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการ

การประดับเครื่องราชและเหรียญอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

UPLOAD มคอ.2562 GOOGLE DRIVE

เชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Strong จิตพอเพียง จิตอาสา ต้านทุจริต" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ บรรยายโดย พระมหาธนเดช ธรรมปัญโญ (การแต่งกาย : เสื้อสุภาพ กางเกงขายาวสีดำ)


 


20.11.62

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

14.11.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

04.11.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

31.10.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (แผนดำเนินการ)

29.10.62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11.10.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

23.09.62

รายชื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

13.09.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

09.09.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

02.09.62

ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเพื่อปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06.08.62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

05.08.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

26.07.62

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4

11.07.62

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3

04.07.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

30.05.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
08.05.62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจัดซื้อรถกระบะ ๒ ตอน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03.05.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562


 18/21 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ตุลาคม 2562

การประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย NIMH เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ประสานงานวิจัย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

2 ตุลาคม 2562

นายศรัทธา คชาพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแล รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

26-27 กันยายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ณ ห้องมณฑาทิพย์  อาคารศูนย์การเรียนรู้  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

13 กันยายน 2562

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Skype Meeting ครั้งที่ 1 ร่วมกับ STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ของการทำงานวิจัยร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

28 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานกีฬา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธ๊

20 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) “ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 20–21 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และภูผา วิวดี รีสอร์ท อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรม


8 สิงหาคม 2562

พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดีและมอบทุนการศึกษา

2 สิงหาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะและลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ" ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 แบบสอบถามความประสงค์การใช้ครุยสถาบันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ให้นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Google ของวิทยาลัยเพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและกิจกรรมจิตอาสา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2-3  ปีการศึกษา 2561
แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน
แบบประเมินผลจัดโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ (กิจกรรมที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาปี 4) 


 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้229
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้347
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้954
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว2412
mod_vvisit_counterเดือนนี้5833
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว10882

ขณะนี้มี: 6 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 3.234.210.89
วันนี้ : 20 พฤศจิกายน 2019
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่