ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน

สำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และInternet
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 61191
 

ดร.จิราพร  วรวงศ์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่นี่
รายชื่อผู้ลงทะเบียน

 

โครงการการประชุมวิชาการ "ก้าวใหม่สู่คุณภาพการบริการในยุคประชาคมอาเซียน"
โครงการทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมทางการพยาบาลและสุขภาพ
ผลการประกวดเรียงความภายใต้ห้วข้อ "หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน" ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป


อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  [4 ก.พ. 2558]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนนักเรียนพยาบาล (ว.เก่า)อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.   
อ่านเพิ่มเติม...
 
วันอาทิตย์ที่ 08 กุมภาพันธ์ 2015 เวลา 09:19 น.


แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบสารสนเทศ วพบ.ขอนแก่น

ปีการศึกษา 2557
แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และบุคคลากรสายสนับสนุนต่อระบบ

สารสนเทศ วพบ.ขอนแก่น ปีการศึกษา 2557


  


กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price