ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน

สำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และInternet
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 91033

 

ดร.จิราพร  วรวงศ์

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
การสมัครขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2558 
ปรับเปลี่ยนกำหนดการเป็น 12-16 ตุลาคม 2558

(ร่าง)โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 3-14 สิงหาคม 2558

(ร่าง)โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น (ฉบับปรับปรุง 20 กรกฎาคม 2558) และลักษณะงานตามโครงสร้าง

[งานห้องสมุด] บุคลากรและนักศึกษาสามารถเข้าไปอ่าน วารสารออนไลน์ ซึ่งสามารถใช้บริการภายในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 2 เรื่อง จากบริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด


1.  Issues in Mental Health Nursing

2.  Journal of Community Health Nursing อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

แผนการจัดซื้อวัสดุประจำปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น [30 ก.ย.2558]
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานบริการดูแลต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ สวนหย่อม และสนาม ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น [30 ก.ย. 2558]

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชกา  [21 ก.ค. 2558]

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  [20 ก.ค. 2558]
ตารางสอบพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล  [15 ก.ค. 2558]
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [10 ก.ค. 2558]
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล  [11 มิ.ย. 2558]
การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [7 พ.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  [7 พ.ค. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  [4 ก.พ. 2558]
ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ  [4 ก.พ. 2558]

ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารนอนนักเรียนพยาบาล (ว.เก่า)อ่านเพิ่มเติม...
 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.   
อ่านเพิ่มเติม...
  


กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price