ดาวโหลดเอกสาร

Google

WWW
www.bcnkk.ac.th/bcnkk

ลิงค์ภายนอก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 97981

ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (เรียกสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 1)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (เรียกสำรองเพิ่มเติมครั้งที่ 1)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกายบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ (ภูมิลำเนาจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดสกลนคร) (เรียกสำรองเพิ่มเติมรอบที่ 1)


ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่ 

ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ

ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการ  CLICK
รายละเอียดการจัดประชุมวิชาการ  Update!
รายละเอียดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีวิทยาลัยฯ  CLICK


เว็บไซต์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่น 1/2559
เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 1 ประจำปี 2559
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง 1 ก.พ. 2559 - 20 พ.ค. 2559 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ประชาสัมพันธ์ บุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้แบบฟอร์มแจ้งซ่อมสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่อยู่ในเมนูฐานข้อมูลวิทยาลัยด้านซ้ายมือเพื่อแจ้งปัญหาในกรณีสัญญาณอินเตอร์เน็ต เกิดขัดข้องหรือเหตุอื่นๆ

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนทางการศึกษา (ทุนให้เปล่า) ประจำปีการศึกษา 2558

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสอนสำหรับพยาบาลพี่เลี้ยง ปีการศึกษา 2558 
ปรับเปลี่ยนกำหนดการเป็น 12-16 ตุลาคม 2558 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.

[15.01.2559] การเปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) download
[15.01.2559] จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
download
-เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) download
[11.01.2559] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:25 น.


4 มกราคม 2559

ประมวลภาพต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 7 นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ ตรวจเยี่ยมพื้นที่  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น27 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิตวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่


25 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 2558 ณ บึงหนองโคตร

25 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558 ภายใต้ธีมงาน "รู้ทันปลอดภัย รักได้ไม่ท้อง STOP TEEN MOM"


11 พฤศจิกายน 2558
ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน
"ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 2"
ณ ลานกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


   

  


กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว/หนังสือพิมพ์


PTT Oil Price