รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์ตรวจร่างกายเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบารศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและเข้าสัมภาษณ์ การรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561
ประกาศรายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561 สถานที่รับสมัคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดาวน์โหลดใบชำระเงินผ่านธนาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ดาวน์โหลดใบชำระเงินผ่านธนาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกายในระบบรับตรงจากพื้นที่ โควต้าสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2561
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงจากพื้นที่

กำหนดการตรวจเอกสารและส่งผลตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงจากพื้นที่ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 รายละเอียดการรับสมัครอาจารย์ร่วมโครงการ SSG 2561
รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการ SSG 2561
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)" ประจำปี 2560

เกณฑ์การคิดภาระงานเพื่อประเมินผลลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561

เกณฑ์การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับอาจารย์

การประเมินผลปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2561

Portfolio การประเมินผลปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2561 สำหรับบุคลลากรสายสนับสนุน

การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ครั้งที่ 2/2560 และรายละเอียดห้องสอบ ศูนย์สอบที่ 10

ประชาสัมพันธ์ การสอบความรู้ขึ้นทะเบียนฯ สภาการพยาบาล ศูนย์สอบที่ 10

ประกาศเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2560

กำหนดการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนกประจำปีการศึกษา 2559


 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561  [4.2.2561]


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561   [4.2.2561]
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่2 จำนวน 1 อัตรา พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เลขที่ 9661 [7.2.2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [6.2.2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียนและห้องประชุม) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [5.2.2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    [22.1.2561]

เลื่อนวันสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   [17.1.2561]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560   [15.1.2561]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียนและห้องประชุม) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [15.1.2561]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน   [12.1.2561]

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหมวดครุภัณฑ์ ในแบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   [12.1.2561]

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [12.1.2561]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา   ใบสมัคร   [3.1.2561]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   [29.12.2560]

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) 2 อัตรา   [22.12.2560]

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)   [13.11.2560]

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560   [6.12.2560]


 
7-8 กุมภาพันธ์ 2561

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ และมีการมอบทุนสมเด็จย่าให้แก่นักศึกษา
3 กุมภาพันธ์ 2561

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ระบบรับตรง ปีการศึกษา 2561 บุคคลที่มีสิทธิเข้าตรวจหลักฐานต่างๆพร้อมสอบสัมภาษณ์จากคณะกรรมการที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรราชชนนี ขอนแก่น
29 ธันวาคม 2560

พิธีทำบุญตักบาตรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น


  
- กลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ -

- กลุ่มพัฒนาคุณภาพ -


- กลุ่มบริการการศึกษา -

- กลุ่มวิชาการ -

- กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ -

  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี

  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทร

  วิทยาลัยอื่นๆในสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้115
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้246
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้115
mod_vvisit_counterสัปดาห์ก่อน1735
mod_vvisit_counterเดือนนี้5417
mod_vvisit_counterเดือนก่อน11899

ขณะนี้มี: 10 guests กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 54.167.29.208
วันนี้ : 19 กุมภาพันธ์ 2018
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่