ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย
ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล(รับเพิ่มเติม รอบที่ 2)


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

(ผู้มีสิทธิ์สอบโปรดเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ ยางลบ มาด้วย)
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย


การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3


 


ใบสมัครเข้ารับการอบรม
รายละเอียดหลักสูตร
หนังสือเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม
ฟอร์มคำรับรองผู้บังคับบัญชา


ขั้นตอนการ Login และเข้าสู่บทเรียน English Discoveries
คู่มือการสอบ Placement Test


ประกาศ การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของอาจารย์ ปีงบประมาณ 2563


เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 สำหรับสายสนับสนุน


เกณฑ์การกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดการประเมินผลสัมฤทธิ์ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563


ประเมินสมรรถนะ 30% ผู้ประเมินและการกำหนดน้ำหนักสำหรับการประเมินผลปฏิบัติราชการ

การประดับเครื่องราชและเหรียญอิสริยาภรณ์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ชุดที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อหนังสือเข้าใหม่ประจำห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

UPLOAD มคอ.2562 GOOGLE DRIVE

เชิญชวนอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ "Strong จิตพอเพียง จิตอาสา ต้านทุจริต" เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ บรรยายโดย พระมหาธนเดช ธรรมปัญโญ (การแต่งกาย : เสื้อสุภาพ กางเกงขายาวสีดำ)


 


06.12.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความสามารถทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

[ เปลี่ยนแปลงเวลาการสอบภาคปฏิบัติ เป็นเวลา 09.00-10.00 น. วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ]

06.12.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562

20.11.62

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาโครงการ ตำแหน่งผู่ช่วยนักวิจัย

14.11.62

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

04.11.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562

31.10.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563


แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (แผนดำเนินการ)

29.10.62

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

11.10.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2562

23.09.62

รายชื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

13.09.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ

09.09.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562

02.09.62

ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเพื่อปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

06.08.62

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

05.08.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562

26.07.62

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4

11.07.62

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3

04.07.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562

30.05.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
08.05.62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจัดซื้อรถกระบะ ๒ ตอน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

03.05.62

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562


 18/21 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ตุลาคม 2562

การประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย NIMH เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ประสานงานวิจัย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

2 ตุลาคม 2562

นายศรัทธา คชาพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแล รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

26-27 กันยายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ณ ห้องมณฑาทิพย์  อาคารศูนย์การเรียนรู้  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

13 กันยายน 2562

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Skype Meeting ครั้งที่ 1 ร่วมกับ STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ของการทำงานวิจัยร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

28 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานกีฬา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธ๊

20 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) “ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 20–21 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และภูผา วิวดี รีสอร์ท อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรม


8 สิงหาคม 2562

พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดีและมอบทุนการศึกษา

2 สิงหาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะและลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ" ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

 แบบสอบถามความประสงค์การใช้ครุยสถาบันสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ให้นักศึกษาลงชื่อเข้าใช้งานบัญชี Google ของวิทยาลัยเพื่อเข้าตอบแบบสอบถาม หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เตรียมความพร้อมและกิจกรรมจิตอาสา  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน

แบบประเมินอัตลักษณ์บัณฑิตสถาบันพระบรมราชชนก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
แบบสอบถามพฤติกรรมการแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และเอื้ออาทร
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2-3  ปีการศึกษา 2561
แบบประเมินสมรรถนะโดดเด่นด้านการพยาบาลชุมชน
แบบประเมินผลจัดโครงการพัฒนาความรู้ก้าวสู่วิชาชีพ (กิจกรรมที่ ๒) ปีการศึกษา ๒๕๖๑
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2561 (สำหรับนักศึกษาปี 4) 


 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้194
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้305
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้2471
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3348
mod_vvisit_counterเดือนนี้6020
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว11598

ขณะนี้มี: 3 guests, 1 bots กำลังเยี่ยมชม
IP ของคุณ: 3.233.224.8
วันนี้ : 14 ธันวาคม 2019
สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่