การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และผ่านเกณฑ์คัดกรองความยากจน รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2564 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที 3 ประจําปีการศึกษา 2564
รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
ผู้สมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่น 3 ทุกคน กรุณาเข้าร่วมกลุ่ม LINE คลิ๊กที่นี่ หรือสแกนเข้าร่วมตามรูป 

เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเพิ่มเติม)
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2564
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
ใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2564

1. ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลของรัฐ ระหว่างวันที่ 10-16 กุมภาพันธ์ 2564

2. ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และผลการตรวจร่างกาย วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ช่องทางพิเศษ หรือบริษัทเอกชน ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 354 ม.2 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
ปฎิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 การรับตรงจากพื้นที่
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2564 (กลุ่มพัฒนาบุคลากร)
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบการรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา


รายชี่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาใบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  รุ่นที่ 2 (รับเพิ่มเติม โควตาบุคคลทั่วไป) ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 (รับเพิ่มเติม โควตาบุคคลทั่วไป) ประจําปีการศึกษา 2563
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (โควตาบุคคลทั่วไป)
ใบแจ้งการชำระค่าสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2563
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2563
รายงานผลการตรวจร่างกายของผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (รุ่นที่2) ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดการรับสมัคร หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ใบแจ้งชำระค่าสมัครสอบหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
ดาวน์โหลดเอกสารการฝึกภาคปฏิบัติสำหรับ หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา การรับตรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับดรงอิสระ (เรียกเพิ่มเติม) ประจําปีการศึกษา 2563
การให้ทุนอุดหนุนการศึกษา ประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ ประจำปีการศึกษา 2563
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2563 (pdf)
ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา  2563 (word)
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions
รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจําปีการศึกษา 2563
การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตประจําปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก การรับตรงอิสระ ประจําปีการศึกษา 2563
กําหนดการชําระค่าบํารุงการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ของหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจําปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 1)
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข (โครงการนโยบาย) ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปีการศึกษา 2563 รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม)
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของสถาบันพระบรมราขชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2563 การรับตรงอิสระ

ระยะเวลารับสมัคร 8 - 10 มิถุนายน 2563 ค่าสมัคร 350 บาท(ไม่รวมค่าธรรมเนียม)

สมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์สถาบันพระบรมราชชนก LINK
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน โดยรับรองสำเนาและลงชื่อทุกแผ่น ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภายในวันที่ 20-22 พฤษภาคม 2563 วงเล็บมุมซอง ส่งหลักฐานผู้สมัครรอบ admission (รายการตามแบบ ทป.001-1)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2563 รอบการรับแบบ admissions
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโครไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ฉบับที่ 2
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบการรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2563

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกส่งเอกสารหลักฐานการสมัคร ให้ครบถ้วน โดยรับรองสำเนาและลงชื่อทุกแผ่น ส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) มาที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ภายในวันที่ 27-29 เมษายน 2563 วงเล็บมุมซอง ส่งหลักฐานผู้สมัครรอบ admission (รายการตามแบบ ทป.001-1)
เลื่อนการรับสมัครสอบความรู้เพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 1-30 เมษายน 2563
มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายโครไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
รายชื่อนักศึกษาใหม่ กลุ่มพัฒนาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2563
ขั้นตอนการดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบชำระค่าลงทะเบียนเรียน สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563
การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3

 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบเพิ่มเติม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์และส่งผลตรวจร่างกาย สำหรับกลุ่มพัฒนาบุคลากร  ประจำปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 11 มี.ค. 2563 ที่ห้องทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ

 เอกสารและหลักฐานประกอบการสัมภาษณ์ (หลักฐานตัวจริงพร้อมสำเนา)

รายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อตรวจร่างกาย รอบการรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2563
กำหนดการรายงานตัวและปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 1 ปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2562
ระเบียบการแต่งกายของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562

(ผู้มีสิทธิ์สอบโปรดเตรียมบัตรประชาชน ดินสอ ยางลบ มาด้วย)
ใบสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
ใบรายงานผลการตรวจร่างกาย
การลงทะเบียนเรียนและการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2

 ใบแจ้งการชำระค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

การรายงานตัวของนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562


 ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 1 (รุ่นที่ 23)


 ใบมอบตัวนักศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (สบช.1)


 ใบมอบตัวนักศึกษา กระทรวงสาธารณสุข (สบช.2)


 ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา กระทรวงสาธารณสุข (สบช.3)


 ใบยินยอมให้แพทย์ทำการรักษา กระทรวงสาธารณสุข (สบช.4)


 ระเบียนประวัตินักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ส่งผลตรวจร่างกายหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงอิสระ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 3

การรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาประเภททุนให้เปล่า ประจำปีการศึกษา 2562  [ ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุน ]
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 3

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 2
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับแบบ Admissions รอบที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าตรวจสอบหลักฐานและสัมภาษณ์ การรับแบบ Admissions ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 2

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรง รอบที่ 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2562 การรับตรง

รายชื่อนักศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เพิ่มเติม) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.ขอนแก่น


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.นครราชสีมา


- ใบแจ้งการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่ วพบ.สุพรรณบุรี

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื่นที่

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2562 การรับตรงจากพื้นที่

กําหนดการพระราชทานปริญญาบัตรและรายชื่อวิทยาลัยที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจําปีการศึกษา 2560

ตารางทดสอบภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2561

2561

#ข่าวประกาศวิทยาลัย#BCNKKNEWS

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


การรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


ค่าใช้จ่ายอื่นๆในการรายงานตัวเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ


เอกสารประกอบการรายงานตัวเข้าศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

ใบแจ้งการชำระ ค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์และตรวจร่างกายการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

การลงทะเบียนเรียนและการชําระค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจําปีการศึกษา 2561


ค่าใข้จ่ายในการศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข


ใบแจ้งชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนผ่านธนาคารกรุงไทย (เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 2 3 และ 4)

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจําปีการศึกษา 2561 การรับตรงอิสระ

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศสภาการพยาบาล เรื่อง กำหนดการสอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ การพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์  ประจำปี พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2/2561 และครั้งที่ 3/2561)และ ศูนย์สอบ 10 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 การรับตรง
รายชื่อนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2561