ปี256325622561256025592558

27 พฤศจิกายน 2558

ประมวลภาพกิจกรรมสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัญฑิตวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบคัดตรงจากพื้นที่

25 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลตำบลบ้านเป็ด 2558 ณ บึงหนองโคตร
ประมวลภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

25 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมกิจกรรมงานวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ประจำปี 2558 ภายใต้ธีมงาน "รู้ทันปลอดภัย รักได้ไม่ท้อง STOP TEEN MOM"ประมวลภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

11 พฤศจิกายน 2558

ณ ลานกีฬาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น"ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 2"ประมวลภาพกิจกรรมกีฬาสีภายใน

ปี256325622561256025592558