ปี 2563 2562 2561 2560 25592558

26 ธันวาคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สูงอายุในชุมชนบ้านเป็ดเข้าร่วมในกิจกรรม และมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธี หลังกิจกรรมทำบุญตักบาตรมีกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการบริการวิชาการ

14-15 ธันวาคม 2562

งานกีฬาประเพณีเครือข่าย 4 สถาบันการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น โดยวันที่ 14 ธ.ค. มีแข่งขันกีฬาตั้งแต่เวลา 9.00-18.00 น. และวันที่ 15 ธ.ค. มีขบวนพาเหรดและพิธีเปิด การแสดงเชียร์ กีฬาพื้นบ้าน และช่วงเย็น มีงาน sport night ที่โรงยิมของสนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

18/21 ตุลาคม 2562

18 ตุลาคม 2562 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำโดย ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย ณ หอประชุมวิทยาลัยฯ และในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

16 ตุลาคม 2562

การประชุมรับการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย NIMH เพื่อเตรียมความพร้อมศูนย์ประสานงานวิจัย จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

2 ตุลาคม 2562

นายศรัทธา คชาพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยงานในกำกับดูแล รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และตรวจเยี่ยมวิทยาลัยฯ โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

26-27 กันยายน 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ณ ห้องมณฑาทิพย์  อาคารศูนย์การเรียนรู้  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

13 กันยายน 2562

งานวิจัย ผลงานวิชาการ วิเทศสัมพันธ์และจัดการความรู้ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรม Skype Meeting ครั้งที่ 1 ร่วมกับ STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เพื่อติดตามผลและรายงานความก้าวหน้า ของการทำงานวิจัยร่วมกัน ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่าย ความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมดอกตะแบก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

28 สิงหาคม 2562

พิธีเปิดกีฬาภายใน ราชพฤกษ์เกมส์ ครั้งที่ 6 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ลานกีฬา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเป็นประธานในพิธ๊

20 สิงหาคม 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จัดกิจกรรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.) “ภาวะการนำร่วม การบูรณาการและการมีส่วนร่วม” ระหว่างวันที่ 20–21 สิงหาคม 2562 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และภูผา วิวดี รีสอร์ท อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรม

8 สิงหาคม 2562

พิธีไหว้ครู รับแถบหมวกและเครื่องหมายแสดงชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูคนดีและมอบทุนการศึกษา

2 สิงหาคม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เวทีพัฒนาข้อเสนอนโยบายสาธารณะและลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ" ภายใต้โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ  มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

29 กรกฎาคม 2562

กิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาคุณธรรมสังคมไทย เทิดไท้องค์ราชัน ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม โดยมีกิจกรรมร่วมปลูกต้นไม้และทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวิทยาลัยฯ โดยคณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาของวิทยาลัยฯ

24 กรกฎาคม 2562

พิธีเจิม-บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 และกิจกรรม Freshy Night "ผ้าขาวม้าอีสานบ้านเฮา" ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

16-19 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่นจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย์และต้อนรับ Director Dwi Suharyanta และคณะอาจารย์จาก STIKES Surya Global Yogyakarta (SSG) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาสถาบันสู่ระดับนานาชาติ ระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2562

14 มิถุนายน 2562

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ร่วมออกหน่วย พอ.สว. ร่วมกับโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ณ โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา บ้านวังหิน ต.สระแก้ว อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น ให้บริการวิชาการและเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน

4-8 มิถุนายน 2562

โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลพี่เลี้ยงในการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติทางการพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ไชยศักดิ์ อาคารศูนย์การเรียนรู้ฝึกอบรมและวิจัยทางการพยาบาล   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ระหว่างวันที่ 4 – 8 มิถุนายน 2562

31 พฤษภาคม 2562

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยะฐานะ การอบรมหลักสูตรผู้บริหารสาธารณสุขระดับกลาง ณ โรงแรมอำนวยสุข ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนีบัตรแก่ผู้สำเร็จการอบรม

24 พฤษภาคม 2562

พิธีปิดหลักสูตรการอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการผดุงครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และมอบใบประกาศนียบัตรแก้ผู้เข้าอบรม

10 พฤษภาคม 2562

พิธีมอบใบแสดงผลการศึกษาและแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

2 พฤษภาคม 2562

พิธีมอบหมวก เครื่องหมายแสดงชั้นปี และตะเกียงไนติงเกล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยมี ดร.วัชรี อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นประธานในพิธี

11 เมษายน 2562

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพด้วยภูมิปัญญาในวันสงกรานต์ ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในชุมชน โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม

8 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมงานทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2562 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยฯ โดยมีหลวงพ่อสายทอง เตชะธัมโม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อสมทบทุนซื้อรถบัสของวิทยาลัยฯ

4 กุมภาพันธ์ 2562

พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทางสาขาผดุง ครรภ์ในภาวะเสี่ยงสูง รุ่นที่ 5 ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจาก นพ.อิทธิพล  สูงแข็ง  สาธารณสุขนิเทศก์ เขตบริการสุขภาพที่ 7 มาเป็นประธานในพิธี

4 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมสภากาแฟสีหราช ครั้งที่ 93 ณ ห้องประชุมมณฑาทิพย์ ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแ่กน

9 มกราคม 2562

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมสานสัมพันธ์กับผู้สูงอายุในชุมชน อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์และงานเลี้ยงปีใหม่ช่วงค่ำ

ปี256325622561256025592558