สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่

สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่
ดีมาก
56  60.2%
ดี
23  24.7%
ควรปรับปรุง
8  8.6%
พอใช้
6  6.5%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  93
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 10:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2021 เวลา 21:11 น.