ข่าว-ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง-รับสมัครงาน ปีงบประมาณ 2562


23.09.62รายชื่อบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
13.09.62รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
09.09.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2562
02.09.62ประกวดราคาจ้างค่าจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดเพื่อปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
06.08.62รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
05.08.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562
26.07.62แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4
11.07.62แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3
04.07.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2562
30.05.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2562
08.05.62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคจัดซื้อรถกระบะ ๒ ตอน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
03.05.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562
11.04.62ประกวดราคาจัดซื้อรถกระบะ 2 ตอน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10.04.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562
05.03.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562
25.02.62รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562
18.02.62รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
12.02.62รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
08.02.62รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
28.1.62รับสมัครคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 5 อัตรา
11.1.62แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาส 1
10.1.62แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
20.12.61แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
17.12.61บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง(เงินรายได้สถานศึกษา) ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
17.12.61ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14.12.61ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง (เงินรายได้สถานศึกษา) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
12.12.61รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561
12.12.61รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2561
07.12.61รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
30.11.61ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26.11.61ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19.11.61(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02.11.61ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24.10.61ร่างประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16.10.61รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งนายช่างเทคนิค
12.10.61ยกเลิกรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
09.10.61แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561
09.10.61แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
02.10.61รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค


ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559