นวัตกรรมภายในวิทยาลัย

อยากรู้จัง

อยากรู้ว่าท่านคิดว่าเว็บนี้เป็นไง
 

WHO'S ONLINE

เรามี 1 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
about PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 06 พฤศจิกายน 2012 เวลา 03:10 น.

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

ข้อมูลทั่วไปวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เดิมชื่อโรงเรียนผดุงครรภ์อนามัยขอนแก่น สังกัดกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

วิทยาลัยฯ ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2505 รวมระยะเวลาเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) 50 ปี  หลักสูตรที่เปิดสอนในปี พ.ศ.2505 ถึง พ.ศ. 2539 คือ หลักสูตรผดุงครรภ์อนามัย  หลักสูตรการสาธารณสุขชุมชน (ผดุงครรภ์อนามัย) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ระดับต้น และหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น  วิทยาลัยฯ ได้รับอนุมัติจากทบวงมหาวิทยาลัย ให้เปิดสอนระดับปริญญาตรีหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ในปีการศึกษา 2504 และหลักสูตรพยาบาลศาตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง 2 ปี) เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหลักสูตร ในปีการศึกษา 2543 ต่อมาในปีการศึกษา 2544 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เป็นสถาบันสมทบจึงได้เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรพยาบาล ศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี)  ซึ่งหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต(ต่อเนื่อง 2 ปี) วิทยาลัยได้เปิดสอนระหว่างปีการศึกษา 2543 ถึง ปีการศึกษา 2550 รวมทั้งสิ้น 8 รุ่น ปัจจุบันวิทยาลัยฯ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต1 หลักสูตร วิทยาลัยฯ ตั้งอยู่เลขที่ 354 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000 โทรศัพท์ 0-43423210-1  โทรสาร 0-43423212  www.bcnkk.ac.th

สัญลักษณ์ชื่อวิทยาลัย คือ  “สว.”  มีตัวอักษร ส. เป็นสีแดง ตัวอักษร ว.  เป็นสีขาว มาจากคำว่า  สังวาลย์   ซึ่งได้รับพระราชทานมาจากพระนามของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ดอกไม้ประจำวิทยาลัย คือ  ดอกคูน  ซึ่งเป็นดอกไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดขอนแก่น  หมายถึง ความสงบสุขอย่างยั่งยืน

สี   ประจำวิทยาลัย คือ สีเหลืองดอกคูน  ซึ่งหมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง และความมีคุณธรรม

ธง  ประจำวิทยาลัย ใช้พื้นของธงเป็นสีเหลืองดอกคูน มีตราสัญลักษณ์วิทยาลัย ตรงกลาง เป็นรูปพระนามย่อ “ สว ”

 

GO to BCNKK

 

 

 


ขับเคลื่อนโดย Joomla!. Designed by: armani diamonds hotlink protection Valid XHTML and CSS.