สำรวจความพึงพอใจการใช้งาน QA
ดีมาก
23  65.7%
ดี
5  14.3%
พอใช้
3  8.6%
ปรับปรุง
2  5.7%
ปรับปรุงเร่งด่วน
2  5.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  35
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2011 เวลา 11:36 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2020 เวลา 10:09 น.