ติดต่อ-สอบถาม
งานประชาสัมพันธ์

ที่อยู่:
354 หมู่ 2
ถนนเลี่ยงเมือง
ตำบลบ้านเป็ด
อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น
40000

โทรศัพท์: 043-423210-11
แฟกซ์: 043-423212
http://www.bcnkk.ac.th