สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่

สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่
ดีมาก
59  60.8%
ดี
23  23.7%
ควรปรับปรุง
9  9.3%
พอใช้
6  6.2%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  97
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 10:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันศุกร์ที่ 04 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 08:41 น.