สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่

สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่
ดีมาก
56  62.2%
ดี
22  24.4%
พอใช้
6  6.7%
ควรปรับปรุง
6  6.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  90
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 10:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 05 มกราคม 2021 เวลา 12:02 น.