สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่

สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่
ดีมาก
47  59.5%
ดี
21  26.6%
พอใช้
6  7.6%
ควรปรับปรุง
5  6.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  79
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 10:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2019 เวลา 22:20 น.