สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่

สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่
ดีมาก
47  62.7%
ดี
18  24%
พอใช้
5  6.7%
ควรปรับปรุง
5  6.7%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  75
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 10:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2019 เวลา 19:24 น.