สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่

สำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงหน้าเว็บเพจวิทยาลัยใหม่
ดีมาก
56  62.9%
ดี
22  24.7%
พอใช้
6  6.7%
ควรปรับปรุง
5  5.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  89
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันอังคารที่ 04 เมษายน 2017 เวลา 10:33 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2020 เวลา 20:57 น.