ร่างประกาศ และเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1.ร่างประกาศประกวดราคา

2.ร่างเอกสารประกวดราคา

3.รูปแบบและรายละเอียด

4.BOQ และงวดงาน

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่