11.05.64รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินรายได้) ไตรมาสที่ 2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน) ไตมาสที่ 2

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุน) ไตรมาสที่ 2
07.05.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
16.04.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
30.03.64รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
24.03.64แก้ไขการประเมินความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในส่วนของความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยการสอบปฏิบัติ และแก้ไขวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17.03.64รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
05.03.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
08.02.64รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
01.02.64รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

 - ใบสมัคร

 - ใบชำระค่าสมัคร

 - แบบคำร้องขอสมัครพนักงานราชการ (กรณีที่ผู้สมัครยังมีปัญหาเกี่ยวกับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร)

08.01.64

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์และที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
07.01.64รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563

05.01.64

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน


18.12.63ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน

09.12.63

ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน ครั้งที่ 2

ร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน ครั้งที่ 2

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน ครั้งที่ 2
08.12.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

27.11.63

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน
17.11.63แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินรายได้)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (งบลงทุน)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (เงินอุดหนุน)

17.11.63

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
29.10.63แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)

09.10.63

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองฝึกการดูแลผู้ป่วยพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว
07.10.63รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559