18.2.62

รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

12.2.62

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา

8.2.62

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562

28.1.62

รับสมัครคัดเลือกเพี่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 5 อัตรา

11.1.62

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ประจำไตรมาส 1

10.1.62

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561

20.12.61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

17.12.61

บัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบํารุง(เงินรายได้สถานศึกษา) ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่ตําแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

17.12.61

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณศูนย์การเรียนรู้ 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

14.12.61

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง (เงินรายได้สถานศึกษา) เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

12.12.61

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561

12.12.61

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําเดือน ตุลาคม 2561

7.12.61

รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) เงินบำรุง เพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

30.11.61

ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

26.11.61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19.11.61

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้ว (แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารศูนย์การเรียนรู้ฯ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.11.61

ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24.10.61

ร่างประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16.10.61
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งนายช่างเทคนิค

12.10.61

ยกเลิกรายชื่อการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตําแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
9.10.61
แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561

9.10.61

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561
2.10.61
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ 1.ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 2.ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

21.9.61

(ร่าง) ประกวดราคาจ้างและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและลาน คสล. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี ขอนแก่น 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17.9.61
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค

10.9.61 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ประจำปีงบระมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3.9.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.9.61 

ยกเลิกรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานห้องทดลอง31.8.61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

29.8.61

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบAและแบบB) บริเวณอาคารอำนวยการหลังใหม่ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28.8.61
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27.8.61 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562

20.8.61

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20.8.61 

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา และตำแหน่ง นายช่างเทคนิค 1 อัตรา

17.8.61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

17.8.61

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่(อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบ A และแบบ B) บริเวณอาคารอํานวยการหลังใหม่ (อาคารศูนย์การเรียนรู้) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น

9.8.61

ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2


สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง


แบบก่อสร้างโรงพักเก็บขยะพร้อมถนน คสล. ทางเข้า


แบบก่อสร้างทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารหอพักหลังใหม่และหลังเก่า


แบบก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าอาคารหอพักหลังเก่า


แบบปรับปรุงห้องประวัติศาสตร์


แบบปรับปรุงห้องผู้อำนวยการ


รายละเอียดแบ่งงวดงาน-งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้าง

9.8.61

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ประจำปีงบประมาณ 2562
8.8.61ร่างประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐานวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน

สเปคหุ่นฝึกการพยาบาลขั้นพื้นฐาน
8.8.61ร่างประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างรั้ว(แบบAและแบบB)บริเวรอาคารอำนวยการหลังใหม่(อาคารศูนย์การเรียนรู้) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

กำหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาก่อสร้าง

ปร.4

ปร.5

แบบก่อสร้างรั้ว แบบAและแบบB

3.8.61

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561


การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน (ค่าครุภัณฑ์ และที่ดินสิ่งก่อสร้าง)


การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561


รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน) ประจำไตรมาสที่ 4 รอบ 12 เดือน สิ้นสุด 31 กรกฎาคม 2561

2.8.61

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซท้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561


แบบสรปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561

17.7.61

ประกาศยกเลิกการเช่าฐานข้อมูลออนไลน่ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.7.61

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้าง วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น 4 รายการ
3.7.61ประกวดราคาพร้อมเอกสารเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

3.7.61

ประกาสเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21.6.61ร่างและร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (e-bidding) ครั้งที่ 2

19.6.61

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ตำแหน่งช่่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และตำแหน่งช่างประปา 

15.6.61

ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ

11.6.61

(ร่าง) ประกวดและเอกสารราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 4 รายการ  

1.6.61

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  

1.6.61

ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2561  

30.5.2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561

22.5.2561

รับสมัครบุคคลเพี่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  1 อัตราและตำแหน่ง ช่างประปา 1 อัตรา

25.4.2561

ยกเลิกประกาศผู้ขนะการเสนอราคาประกวดราคาเข่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25.4.2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเข่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19.4.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 1 โปรแกรม โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19.4.2561

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาล จํานวน 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17.4.2561

แบบสรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561

2.4.2561

ประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23.3.2561

(ร่าง) ประกวดราคาเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การเช่าฐานข้อมูลออนไลน์ทางการพยาบาลและโปรแกรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

21.3.2561

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาลภาษาต่างประเทศ ปี 2018 จำนวน 6 เรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

9.3.2561

ประกวดราคาซื้อวารสารทางการพยาบาล(ภาษาต่างประเทศ) ปี พ.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกาศราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล(ภาษาต่างประเทศ) ปี พ.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

2.3.2561

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ)  ปี ค.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดซื้อวารสารทางการพยาบาล (ภาษาต่างประเทศ)  ปี ค.ศ. 2018 จำนวน 6 ชื่อเรื่อง

28.2.2561

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลััดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ  2561 (งบลงทุน)

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์    [23.2.2561]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2561  [4.2.2561]


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561   [4.2.2561]
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่2 จำนวน 1 อัตรา พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  เลขที่ 9661 [7.2.2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า อาคารอำนวยการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [6.2.2561]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียนและห้องประชุม) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [5.2.2561]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)    [22.1.2561]

เลื่อนวันสอบข้อเขียนและสอบปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   [17.1.2561]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2560   [15.1.2561]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(ระบบเครื่องเสียงประจำห้องเรียนและห้องประชุม) จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    [15.1.2561]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 รอบ 3 เดือน   [12.1.2561]

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อหมวดครุภัณฑ์ ในแบบรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   [12.1.2561]

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [12.1.2561]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา   ใบสมัคร   [3.1.2561]

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561   [29.12.2560]

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) 2 อัตรา   [22.12.2560]

เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)   [13.11.2560]

แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560   [6.12.2560]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) จำนวน 2 อัตรา   [1.12.2560]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561   [20.11.2560]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (เพิ่มเติม)

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (งบลงทุน)   [10.11.2560]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   [10.11.2560]

ใบสมัคร | แบบฟอร์มประกอบการคัดเลือก | แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์   [11.10.2560]

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  [11.10.2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2   [29.09.2560]

รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป และ เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  [02.10.2560]

ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั้งที่ 2 พร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [14.09.2560]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป  (วุฒิปริญญาตรี)  1 ตำแหน่ง และตำแหน่ง เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (วุฒิ ปวช.) 1 ตำแหน่ง วันที่ 18 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560 ในวันและเวลาราชการ   [18.09.2560]

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 การเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2561 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561   [11.09.2560]

ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ปีงบ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)  [6.09.2560]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาการเช่าใช้บริการเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ประจำปีงบ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [29.08.2560]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding)  [22.08.2560]

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [21.08.2560]

เปลี่ยนแปลงรายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 เฉพาะรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)   [07.08.2560]

ประกวดราคาการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้บริการในวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะและราคากลางการเช่าใช้บริการวงจรเชื่อมโยงเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [15.08.60]

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560   [15.08.2560]

การวิเคราะห์ผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะงบลงทุน   [15.08.2560]

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560  [15.08.2560]

รายงานผลตามแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560   [15.08.2560]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [1.08.60]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [31.07.2560]

รายงานผลการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 ประจำไตรมาสที่ 3 รอบ 9 เดือน สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2560  [21.07.2560]

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2561 (งบลงทุน)   [17.07.2560]

การจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด จำนวน 320 รายการ   [30.06.2560]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  พร้อมเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [27.06.60]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 55 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  [19.06.2560]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถเล็ก 4 ที่นั่ง (Eco Car) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3  [26.05.2560]

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป   [26.05.2560]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  จำนวน 55 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   [23.05.2560]

รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ   [22.05.2560]

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ  (วุฒิปริญญาโท)   [9.05.2560]

เลื่อนกำหนดการประเมินความรู้ ความสามารถ และทักษะ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   [9.05.2560]

ประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3  [2.05.2560]

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

ประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3 (ฉบับร่าง)   [26.04.2560]

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรค์เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและนักวิชาการเงินและบัญชี   [24.04.2560]

รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี   [18.04.2560]

รายชื่อและกำหนดการเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   [18.04.2560]

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [10.04.60]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2560   [05.04.2560]

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 งบลงทุน   [05.04.2560]

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   [31.03.60]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [31.03.60]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล และนักวิชาการเงินและบัญชี     [22.03.60]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั้วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี   [22.03.60]

ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2  [21.03.60]

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ  [09.03.60]

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07.03.60]

- การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง

- สเปคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

- เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ตรวจสอบเงื่อนไขการบันทึกวันที่

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (ecocar) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [07.03.60]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป นวก.การเงินและบัญชี [03.03.60]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน) เพิ่มเติม [02.03.60]

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 [02.03.60]

รายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (งบลงทุน) ไตรมาส 2 รอบ 6 เดือน  สิ้นสุด 31 มีนาคม 2560 [02.03.60]

ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน) [24.02.60]

ประกวดราคาซื้อรถยนต์เล็ก 4 ที่นั่ง (Eco Car) จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [06.02.60]

รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อรับย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ(ด้านการสอน)  1 อัตรา [01.02.2560]

แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [23.01.2560]

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดชั้นสูง 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 [24.11.2559]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 [07.11.2559]

การเปิดเผยราคากลางและกำหนดราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง   [02.11.2559]

ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  [02.11.2559]

ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูง 1 ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3 (ฉบับร่าง) [27.10.2559]

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาเสนอซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดชั้นสูง 1 ชุด (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [25.10.2559]

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัก 1 แห่ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [17.10.2559]

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน) ปีงบประมาณ 2560 [10.10.2559]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา [05.10.2559]

ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2
> เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 [04.10.2559]

ประกาศยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดชั้นสูง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [23.09.2559]

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารพัก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
> เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [19.09.2559]

ประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองสถานการณ์ทำคลอดขั้นสูงโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [07.09.2559]

ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีสอบราคา [03.09.2559]
[16.08.2559] แบบรายงานผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559
[1.08.2559] การจำหน่ายพัสดุชำรุด โดยการขายด้วยวิธีทอดตลาด
[15.07.2559] รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ
[21.03.2559] รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
[15.01.2559] การ เปิดเผยราคากลางจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) download
[15.01.2559] จ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-ประกาศราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) download
-เอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) download
[11.01.2559] ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธีย เตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอำนวยการ  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [14 ธ.ค. 2558]
ประกาศ ยกเลิกการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง [14 ธ.ค. 2558]
ประกวด ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24 พ.ย. 2558]
ประกวด ราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารอำนวยการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 3 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [23 พ.ย. 2558]
ร่าง ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนเป็นอาคารเธียเตอร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 ห้อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [18 พ.ย. 2558]