วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ตั้งอยู่เลขที่ 354 ม.2  ถ.เลี่ยงเมือง ต. บ้านเป็ด  อ.เมือง จ.ขอนแก่น โทรศัพท์ 043-423210-11 Fax. 043-423212
E-mail : arnu_007@hotmail.com
Copyright  2009 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น. All Rights Reserved.
ซ้อมดับเพลิง
งานสัมนานักศึกษา
999 วพบ.ขอนแก่นลดโลกร้อน
http://admission.pi.in.th/admission/index.php/info